Tekoälyn käyttöönotto liiketoiminnassa

Nainen kannettavan tietokoneen ääressä
Nainen kannettavan tietokoneen ääressä
Tekoälyn hyödyntämisessä on paljon potentiaalia, mutta käyttöönotossa kannattaa käyttää harkintaa. Katso asiantuntijan vinkit ja huomioitavat seikat.

Tekoälyn potentiaali

Tekoäly on yksi merkittävimmistä liiketoiminnan kasvavista trendeistä.
Tulevina vuosina sen rooli vain vahvistuu. Vaikka tekoälyn potentiaali on
tunnistettu jo pitkään, viimeaikaiset teknologian harppaukset ja
menestystarinat ovat vakuuttaneet yritysten johdon sen hyödyllisyydestä
liiketoiminnassa. Kilpailun kiristyessä ja tehokkuusvaatimusten kasvaessa
yritykset kokevat entistä suurempaa painetta ottaa tekoäly osaksi
toimintaansa. 

Harkitsematon käyttö ei ole riskitöntä

On hienoa, että harkitset tekoälyn hyödyntämistä yrityksesi toiminnan
tehostamisessa. Ennen kuin otat tekoälysovellusta käyttöön, on kuitenkin
ensiarvoisen tärkeää laatia selkeät linjaukset ja ohjeistukset sen käytöstä.
Erityisesti tietosuojaan liittyvät näkökulmat on huomioitava, sillä tekoälyn
käyttöönotto ei ole henkilötietojen turvan osalta aukotonta.

”Tekoälyn harkitsematon käyttö voi vaarantaa yrityksesi luottamukselliset tiedot sekä asiakkaidesi henkilötiedot, mikä voi johtaa vakaviin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvaus- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.”

Tekoälyn käyttöönoton muistilista

Olemme valmistelleet muistilistan asioista, joita tekoälyn hyödyntämistä
suunnittelevan on syytä pysähtyä pohtimaan. Ennen kuin valjastat tekoälyn
yrityksesi käyttöön, harkitse siis seuraavia kysymyksiä:

1. Missä ja miten tekoälyä käytetään?

On tärkeää harkita, käytetäänkö tekoälyä yrityksen sisäisissä prosesseissa vai suoraan asiakasrajapinnassa. Tarkastele huolellisesti tekoälyn
käyttötarkoitukset ja arvioi niistä aiheutuvat mahdolliset riskit. Kun tekoälyn
käyttöönoton käyttötarkoitus on tarkoin harkittu, myös sen tuoma
liiketoimintahyöty on suurempi.

2. Millainen on käytön oikeudellinen konteksti?

Yksityisillä yrityksillä ja viranomaisilla on eriävät sääntelyt, jotka vaikuttavat
tekoälyn mahdolliseen käyttöön. On myös tärkeää huomioida esimerkiksi kuluttajakauppaa tai sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö
tekoälyä hyödynnettäessä. 

3. Kuka käyttää tekoälyä?

On pohdittava, onko kaikilla työntekijöillä mahdollisuus käyttää tekoälyä
työssään vai onko sen käyttö rajattu tietyille toimijoille. On myös harkittava,
tarjotaanko tekoälyä asiakkaiden käyttöön.

4. Mitä palveluita voidaan käyttää?

Pohdi, hankitaanko yrityksesi käyttöön tiettyjä tekoälysovelluksia vai
määritelläänkö yleiset ohjeet siitä, millaisia tekoälyyn perustuvia palveluita
työntekijät voivat käyttää.

5. Miten varmistetaan henkilötietojen suoja?

Tietosuoja-asetus koskee myös tilanteita, joissa käytetään tekoälyä. On tärkeää huomata, että tekoälyn käyttö voi jopa lisätä riskejä henkilötietojen käsittelylle. Siksi on tärkeää varmistaa henkilötietojen suojaamien tietoturvan näkökulmasta ja sisäisen ohjeistuksen avulla. 

6. Miten huomioidaan liikesalaisuuksien säilyttäminen?

Liikesalaisuuksien suojaamiseksi on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä. Henkilöstölle on annettava selkeät ohjeet siitä, miten toimia liikesalaisuuksien kanssa tekoälyä käytettäessä. 

7. Miten informoidaan asiakkaista ja muita sidosryhmiä tekoälyn käytöstä?

On tärkeää, että muun muassa tietosuojapolitiikka ja -selosteet päivitetään ja niissä tuodaan selkeästi esille tekoälyn käyttö. 

8. Kuinka ohjeistus jalkautetaan työntekijöille?

On suunniteltava prosessi turvallisen tekoälyn käyttöönoton varmistamiseksi yrityksessäsi. Prosessissa tulee huomioida uusien sekä nykyisten työntekijöiden koulutus sekä viestintä sidosryhmille. 

Varmuus liiketoimintaan

Kuten todettua, tekoälyn hyödyntämisessä voi piillä valtava potentiaali
monenlaisen liiketoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Kehityksen
huumaava vauhti kannustaakin tekemään kokeiluja tekoälyn parissa.

Ammattitaitoisen asiantuntijan avulla tekoälyn käyttöön liittyvät riskit hallitaan vastuullisesti ja turvallisesti. Tehokkaat digitaaliset työkalut tehostavat tietosuojaan liittyvien vastuiden hoitamista.

Lawderin aulassa vastaamme yritysten ja yhteisöjen kysymyksiin mm. tekoälyn 
tietosuojaan liittyen. Voit astua aulaan ja kysyä neuvoa arkisin klo 9-15!

Aino Kosunen tietosuojajuristi
Aino Kosunen, tietosuojajuristi

LUE MYÖS

Nainen selaa puhelinta tietokoneen äärellä
Blogi

Whistleblowing vaatimukset yritykselle

Tietosuoja on jatkuva prosessi, joka vaikuttaa ja ulottuu moniin eri lakeihin sekä toiminnallisuuksiin. Siksi on erityisen tärkeää, että jokaisessa uudistuksessa asioita mietitään myös GDPR:n näkökulmasta.

Lue lisää
Blogi

Tietosuojan top 10

Syksy on hyvin ajankohtainen, mutta niin myös tietosuojavastaavan lista arjessa muistettavista asioista. Tässä muistin virkistämiseksi:

Lue lisää

Lawder on palvelu yrityksille ja yhteisöille

Voit esittää kysymyksesi Lawderin virtuaalisessa aulassa. Etsimme oikean asiantuntijan kuvaamaasi tarpeeseen. Neuvonta on maksutonta.