Ulkoistettu hankinta-asiantuntija avuksi julkisissa hankinnoissa

Mies kannettavan tietokoneen äärellä lehtiön kanssa
Mies kannettavan tietokoneen äärellä lehtiön kanssa
Julkisten hankintojen merkitys ja kiinnostavuus kasvavat vuosi vuodelta, joka on nähtävissä esimerkiksi hallituksen uusissa julkisia hankintoja koskevissa linjauksissa.

Hankinnat, jotka mahdollistavat paitsi laadukkaan hankinnan lopputuloksen, myös hyvän ja osallistuttavan tarjouskilpailun, ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun pyritään hankkimaan parasta laatua parhaaseen hintaan.

Uusissa hallituksen linjauksissa tarjouskilpailut tultaisiin keskeyttämään ja kilpailuttamaan uudelleen, mikäli tarjouksia ei saataisi enempää kuin yksi. Syy tälle on se, että jokainen ylimääräisenä saapunut tarjous laskee hankitun tuotteen, palvelun tai urakan hankintahintaa jopa kymmeniä prosentteja. Jokainen julkisessa hankintayksikössä työskentelevä voi itse laskea, mitä esimerkiksi kymmenen prosentin säästö jokaisesta hankinnasta tekisi rahallisesti yksittäistä hankintayksikköä kohden, puhumattakaan koko Suomen mittakaavasta.

Lue tarkemmin hallitusohjelmasta: https://valtioneuvosto.fi/hallitukset/hallitusohjelma#/6/2


Hankinta-asiantuntija paikkaamaan resurssivajetta

Suurta osaa hankintayksiköistä vaivaa resurssipula, kun hankintatehtäviin osoitettua henkilökuntaa ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa tarvittu, ja lisääntyneet hankintatehtävät putoavat helposti jo olemassa olevan henkilökunnan tehtäväksi oman varsinaisen työnsä ohella. Hankintatehtävät vaativat laajaa perehtyneisyyttä aiheeseen, joten niiden tekeminen osatoimisesti on helposti tehotonta ja altistaa virheille monimutkaisen hankintaprosessin aikana, kun aikaa hankintalain- ja säädösten opetteluun ei oman toimen ohessa ole.

Hankkimalla ulkoista hankinta-asiantuntijapalvelua on mahdollista säästää oman organisaation resursseista. Ulkoinen palvelu mahdollistaa sen, että omien resurssien kiireestä huolimatta hankinnat on mahdollista toteuttaa aikataulussa ja ilman lisäkuormitusta. “Hankintajonon” purkaminen tuottaa säästöjä aiemmin ja nopeammin kilpailutettujen, kustannustehokkaampien, hankintojen muodossa. Lisäksi omat säästyneet resurssit on mahdollista ohjata käytettäväksi esimerkiksi varsinaiseen sopimuskauden aikaiseen toimintaan, jolloin hankinnan laatua voidaan seurata ja kehittää yhteistyössä toimittajan kanssa.

Lawderin asiantuntijatiimillä on monipuolinen kokemus julkisista hankintatehtävistä. Asiantuntijamme ovat olleet vastuuhenkilöinä kaikissa hankinnan vaiheissa, aina hankinnan suunnittelusta sopimusaikaiseen toimintaan saakka. Tiimissämme työskentelee niin juridiikan, kaupallisen kuin teknisen koulutuksen saaneita ammattilaisia. Autamme hankintamenettelyn valinnassa ja varmistamme, että kilpailutusprosessi toimii tehokkaasti ja lain tarkoittamalla tavalla. Tarjoamme myös kevyempää konsultaatioapua julkisten hankintojen kysymyksiin. Työotteemme Lawderilla on joustava ja ihmisläheinen, ja reagoimme nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin.

Mikäli näet, että hankintojanne voitaisiin kehittää tai ottaa työn alle, ole yhteydessä Lawderin hankinta-asiantuntijoihin!

LUE MYÖS

Nainen selaa puhelinta tietokoneen äärellä
Blogi

Whistleblowing vaatimukset yritykselle

Tietosuoja on jatkuva prosessi, joka vaikuttaa ja ulottuu moniin eri lakeihin sekä toiminnallisuuksiin. Siksi on erityisen tärkeää, että jokaisessa uudistuksessa asioita mietitään myös GDPR:n näkökulmasta.

Lue lisää
Blogi

Tietosuojan top 10

Syksy on hyvin ajankohtainen, mutta niin myös tietosuojavastaavan lista arjessa muistettavista asioista. Tässä muistin virkistämiseksi:

Lue lisää

Lawder on palvelu yrityksille ja yhteisöille

Voit esittää kysymyksesi Lawderin virtuaalisessa aulassa. Etsimme oikean asiantuntijan kuvaamaasi tarpeeseen. Neuvonta on maksutonta.