NIS2 – Euroopan unionin direktiivi kyberturvallisuudesta

Euroopan Unionin lippua liehuu tuulessa
Euroopan Unionin lippua liehuu tuulessa
NIS2 (The Network and Information Security 2) eli Verkko- ja tietoturvadirektiivi säätelee kyberturvallisuutta Euroopan unionissa.

Mikä on NIS2?

NIS2-direktiivi, virallisesti tunnettu Verkko- ja tietoturvadirektiivinä, on Euroopan unionin merkittävä lainsäädäntöaloite. Sen tarkoituksena on parantaa jäsenmaiden verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta. Se korvaa aiemman NIS-direktiivin, tuoden mukanaan laajennettuja velvoitteita ja tiukempia vaatimuksia.

Direktiivin vaatimukset kohdistuvat laajaan joukkoon toimijoita digitaalisen infrastruktuurin ekosysteemissä. Tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa kyberturvallisuustoimia koko EU:n alueella. Tällä vastataan kasvaviin kyberuhkiin ja tietoturvariskeihin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan toimintaan, talouteen ja kansalaisten turvallisuuteen. 

NIS2:n käytännön vaatimukset

NIS2 edellyttää entistä vahvempaa riskienhallintaa. Se vaatii organisaatioilta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, häiriöiden hallintaa sekä tiivistä yhteistyötä kansallisten kyberturvallisuusviranomaisten kanssa.

Direktiivin myötä organisaatioilta edellytetään kattavaa lähestymistapaa tietoturvariskien hallintaan, mukaan lukien tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. NIS2 velvoittaa organisaatiot keskittymään turvallisuuspoikkeamien hallinnan lisäksi tietoturvan ja tietosuojan tasonsa proaktiiviseen arviointiin ja parantamiseen.

Direktiivin piiriin kuuluvat niin kriittiset infrastruktuurit, kuten energia, liikenne ja terveys, kuin myös digitaaliset palvelut, kuten pilvipalvelut ja sosiaalinen media. NIS2:n tarkoituksena on varmistaa, että nämä toimijat toteuttavat korkeatasoisia turvatoimia ja raportoivat turvallisuuspoikkeamista asianomaisille viranomaisille. 

Tietoturva ja tietosuoja

Kyberturva on tärkeässä roolissa myös tietosuojan takaamisessa. Tietoturva- ja tietosuojatyöllä on vahva synergia, joten tietosuojaan tehdyt panostukset luovat hyvän pohjan NIS2 vaatimusten täyttämiseksi. Vastaavasti NIS2 direktiivin vaatimuksien täyttäminen nostaakin samalla myös tietosuojan tasoa. 

”NIS2-direktiivi tuo uudenlaista syvyyttä ja laajuutta tietosuojaan ja tietoturvaan. Se ei ainoastaan vahvista EU:n alueen yleistä kyberturvallisuutta, vaan myös korostaa henkilötietojen suojaksi jo tehdyn työn merkitystä. Tämä on erityisen tärkeää nykypäivän digitaalisessa ympäristössä, jossa tietoturvaloukkaukset voivat johtaa vakaviin tietosuojan rikkomuksiin."

Asiantuntijat auttavat saamaan varmuuden

Lawder auttaa löytämään osaavan asiantuntijan ja valmistautumaan NIS2-direktiivin vaatimuksiin. Ammattitaitoiset osaajat tuntevat sekä tietoturvan että tietosuojan parhaat käytännöt, ja niiden integroimisen osaksi riskienhallinta- ja tietosuojaprosesseja. Asiantuntijan avulla organisaatio voi varmistaa noudattavansa lain vaatimuksia ja turvaavansa niin asiakkaidensa kuin työntekijöidensä henkilötiedot.

Lawderin aulassa vastaamme yritysten ja yhteisöjen kysymyksiin mm. NIS2-direktiiviin ja tietosuojaan liittyen. Voit astua aulaan ja kysyä neuvoa arkisin klo 9-15!  

Saara Perho, tietosuojan asiantuntija, toimitusjohtaja, Lawder
Saara Perho, tietosuojan asiantuntija, toimitusjohtaja, Lawder
Pekka Jäppinen
Pekka Jäppinen, kyberturvallisuusasiantuntija, toimitusjohtaja Pegax Oy

LUE MYÖS

Nainen selaa puhelinta tietokoneen äärellä
Blogi

Whistleblowing vaatimukset yritykselle

Tietosuoja on jatkuva prosessi, joka vaikuttaa ja ulottuu moniin eri lakeihin sekä toiminnallisuuksiin. Siksi on erityisen tärkeää, että jokaisessa uudistuksessa asioita mietitään myös GDPR:n näkökulmasta.

Lue lisää
Blogi

Tietosuojan top 10

Syksy on hyvin ajankohtainen, mutta niin myös tietosuojavastaavan lista arjessa muistettavista asioista. Tässä muistin virkistämiseksi:

Lue lisää

Lawder on palvelu yrityksille ja yhteisöille

Voit esittää kysymyksesi Lawderin virtuaalisessa aulassa. Etsimme oikean asiantuntijan kuvaamaasi tarpeeseen. Neuvonta on maksutonta.